How to prohibit text copying in HTML

Or, in general, how to block the user from selecting a text on our site? Here’s the CSS:

Of course, some validation should also be done at the server side.

Read Me Leave comment

Symfony

After playing a little bit with servers and databases in a project I noticed an error in Symfony logs: Failed opening required /var/cache/prod/doctrine/orm/Proxies/__CG__AppBundleEntityUser.php Solution is simple as long it’s a dev environment – delete all the session files!

 

Read Me Leave comment

XDebug could not open the remote debug file

In case your webserver logger reports a similiar error massage: XDebug could not open the remote debug file ‚/var/log/xdebug.log` I noticed that Xdebug log has to be writable for all users:

 

Read Me Leave comment

Dark side panel (Folders) for Sublime3 – Monokai theme

Dark side panel (Folders) for Sublime3 with default Monokai theme. To install place this file inside the ~/.config/sublime-text-3/Packages/User folder. Changes should apply instantly.

   

Read Me Leave comment

Bootstrap

Found an interesting Bootstrap tutorial: http://mdbootstrap.com/bootstrap-tutorial/ I’m going to look into it as soon as bootstrap v.4 is out.  

Read Me Leave comment

Minimal Apache2 VirtualHost config

Here’s my  VirtualHost config for a Symfony application using Apache 2.4.

Then, the symfony application will be available at http://localhost.app Of course, the server name ‚localhost.app’ is unique for every single virtual host (and site). Oh yes, and Ubuntu requires you to specifically ‚enable’ the new site by typing: a2ensite Otherwise, it will not be active, unless of course you’ve created a symlink from […]

Read Me Leave comment

My vagrant devbox

A little update to my vagrant-devbox: added MySQL installation script, added support for Xdebug   Here’s the project: https://bitbucket.org/QWERTY_/vagrant-devbox Tested in Ubuntu 16.04.

Read Me Leave comment

HOW TO install Xdebug, php7, vagrant and Sublime3

I hate to install and configure it but overall it’s a great tool and a necessary one if you want to take debugging to the next level. To stop var_dump-debugging you are going to need: A machine with IDE or PHP editor installed A server featuring Apache and PHP Xdebug package My configuration script Test it all Let’s do it step by step. 1. Preparing PHP editor […]

Read Me Leave comment

Delete vagrant boxes

How to delete an old, unused vagrant box? Simple — thirst list all the boxes:

If you want to remove a box that has many versions like 20160705.0.0 and 20160706.0.0 from the example above, you’ll need to specify the version:

Vagrant does not support removing all the versions of a box.

Read Me Leave comment

How to install latest Vagrant

How to install latest version of Vagrant First, add the repository to ubuntu apt sources:

Then it’s possible to install or update to the latest available version by:

I highly recommend this method rather than manually downloading and dpkg-ing every time a new version comes out.  

Read Me Leave comment

Vagrant cheatsheet

Found a nice vagrant command line listing: http://howtoprogram.xyz/2016/07/11/basic-vagrant-commands/

Read Me Leave comment

Obsługa YAML w Trinity Desktop (TDE)

Z jakiegoś powodu TDE nie pozwala w łatwy sposób przypisać domyślnego programu do obsługi plików YAML. Można to jednak skonfigurować ręcznie w następujący sposób: Centrum sterowania Skojarzenia plików Kliknij Dodaj: Wprowadź nazwę typu, np. „x-yaml”, „yaml” itp. W prawym panelu ustaw wzorzec dla pliku, tj. „*.yaml” oraz „*.yml” Następnie wybierz program do jego obsługi, w tym przypadku jest to Sublime Po zastosowaniu zmian, pliki z […]

Read Me Leave comment

Prosty box vagrant

Mój prosty config pod VirtualBox przygotowany z użyciem Ansible. Można go pobrać stąd: https://bitbucket.org/QWERTY_/vagrant-devbox Maszyna wirtualna zbudowana jest na bazie Ubuntu 16.04 z zainstalowany PHP7 oraz MySQL.    

Read Me Leave comment

PuPHPet

PuPHPet

Bardzo ciekawe narzędzie do wstępnej konfiguracji maszyny wirtualnej dla vagranta działającej np. w VirtualBox: https://puphpet.com Niestety, to już moja kolejna nieudana próba. Za każdym praktycznie razem coś nie funkcjonuje jak powinno. Tym razem nawet na domyślnych ustawieniach maszyna gościa nie ma zainstalowanego serwera www i bazy danych. Zostaję jednak przy ręcznej konfiguracji hostów za pomocą Vagrantfile i ansible 🙂

Read Me Leave comment

Pobieranie archiwum strony www

Do tego przyda się napisany w Ruby Wayback Machine Downloader: https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader Instalacja jest prosta: gem install wayback_machine_downloader Użycie również, wystarczy podać adres nieistniejącej (lub zarchiwizowanej wersji) strony i gotowe: wayback_machine_downloader http://example.com Sam użyłem kilku dodatkowych ustawień, aby uzyskać konkretną wersję:

Read Me Leave comment

Instalacja SublimeLinter

Instalacja SublimeLinter

Linter jest pakietem, który sprawdza kod pod kątem błędów „stylistycznych”. Linter jest dostępny dla większości języków, ja akurat skupię się na pluginie obsługującym PHP. Zależnością wymaganą do instalacji SublimeLinter-php jest pakiet SublimeLinter3. Oba instaluje się w podobny sposób, za pomocą managera pakietów:

wpisując nazwę pakietów: Po instalacji pokaże się ekran „powitalny” z instrukcją itd. itp. Następnie zalecane jest przeładowanie Sublime. Warto rzucić okiem na […]

Read Me Leave comment

Kohana – kopiowanie obiektów

Kohana – kopiowanie obiektów

Kopiowanie obiektów z istniejącego do nowego oraz zapisanie go do bazy danych rozwiązałem w następujący szybki sposób:

Jeśli istnieją atrybuty, które należy zmienić lub usunąć, można zapisać: unset( $new_object -> id ); A następnie ustawić je na odpowiednie wartości:

 

Read Me Leave comment

Karta WIFI TP-Link TL-WN881ND

Karta WIFI TP-Link TL-WN881ND

W moje ręce wpadła nowa karta sieciowa TP-Link model TL-WN881ND:   Zakupiona głównie ze względu na wysoki deklarowany transfer – 300Mbit. Nastawiony entuzjastycznie zabrałem się za podłączenie i instalację. Przy instalacji tak naprawdę… nie trzeba nic robić, urządzenie jest automatycznie wykrywane, a dołączoną do zestawu płytę ze sterownikami można po prostu wyrzucić. Uruchomiłem więc od razu kilka testów, na początek speedtest.net. Rezultat zrzucił mnie z krzesła: […]

Read Me Leave comment

Konwersja wideo do DVD

Konwersja wideo do DVD

Otrzymałem dzisiaj kilka plików z dość nietypowym dla mnie rozszerzeniem .mts (http://fileinfo.com/extension/mts). Zadanie polegało na utworzeniu nośnika DVD, który byłby czytany przez popularne odtwarzacze. Pierwszym krokiem było sprawdzenie jakości otrzymanego materiału:

Jest to więc raczej standardowy materiał Full HD kodowany h264 i ac3. Zwróciłem tylko uwagę na wysoki bitrate, który prawdopodobnie trzeba będzie wymusić, aby nie degradować jakości. Kolejnym krokiem jest  konwersja materiału do formatu […]

Read Me Leave comment