Obsługa YAML w Trinity Desktop (TDE)

Z jakiegoś powodu TDE nie pozwala w łatwy sposób przypisać domyślnego programu do obsługi plików YAML.

Można to jednak skonfigurować ręcznie w następujący sposób:

  1. Centrum sterowania
  2. Skojarzenia plików
  3. Kliknij Dodaj:
  4. Wprowadź nazwę typu, np. „x-yaml”, „yaml” itp.
  5. W prawym panelu ustaw wzorzec dla pliku, tj. „*.yaml” oraz „*.yml”
  6. Następnie wybierz program do jego obsługi, w tym przypadku jest to Sublime
  7. Po zastosowaniu zmian, pliki z rozszerzeniem .yaml będą automatycznie otwierane przez wybrany edytor:

You must be logged in to post a comment.