Dark side panel (Folders) for Sublime3 – Monokai theme

Dark side panel (Folders) for Sublime3 with default Monokai theme. To install place this file inside the ~/.config/sublime-text-3/Packages/User folder. Changes should apply instantly.

   

Read Me Leave comment

Minimal Apache2 VirtualHost config

Here’s my  VirtualHost config for a Symfony application using Apache 2.4.

Then, the symfony application will be available at http://localhost.app Of course, the server name ‚localhost.app’ is unique for every single virtual host (and site). Oh yes, and Ubuntu requires you to specifically ‚enable’ the new site by typing: a2ensite Otherwise, it will not be active, unless of course you’ve created a symlink from […]

Read Me Leave comment

My vagrant devbox

A little update to my vagrant-devbox: added MySQL installation script, added support for Xdebug   Here’s the project: https://bitbucket.org/QWERTY_/vagrant-devbox Tested in Ubuntu 16.04.

Read Me Leave comment

HOW TO install Xdebug, php7, vagrant and Sublime3

I hate to install and configure it but overall it’s a great tool and a necessary one if you want to take debugging to the next level. To stop var_dump-debugging you are going to need: A machine with IDE or PHP editor installed A server featuring Apache and PHP Xdebug package My configuration script Test it all Let’s do it step by step. 1. Preparing PHP editor […]

Read Me Leave comment

Delete vagrant boxes

How to delete an old, unused vagrant box? Simple — thirst list all the boxes:

If you want to remove a box that has many versions like 20160705.0.0 and 20160706.0.0 from the example above, you’ll need to specify the version:

Vagrant does not support removing all the versions of a box.

Read Me Leave comment

How to install latest Vagrant

How to install latest version of Vagrant First, add the repository to ubuntu apt sources:

Then it’s possible to install or update to the latest available version by:

I highly recommend this method rather than manually downloading and dpkg-ing every time a new version comes out.  

Read Me Leave comment

Obsługa YAML w Trinity Desktop (TDE)

Z jakiegoś powodu TDE nie pozwala w łatwy sposób przypisać domyślnego programu do obsługi plików YAML. Można to jednak skonfigurować ręcznie w następujący sposób: Centrum sterowania Skojarzenia plików Kliknij Dodaj: Wprowadź nazwę typu, np. „x-yaml”, „yaml” itp. W prawym panelu ustaw wzorzec dla pliku, tj. „*.yaml” oraz „*.yml” Następnie wybierz program do jego obsługi, w tym przypadku jest to Sublime Po zastosowaniu zmian, pliki z […]

Read Me Leave comment

Pobieranie archiwum strony www

Do tego przyda się napisany w Ruby Wayback Machine Downloader: https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader Instalacja jest prosta: gem install wayback_machine_downloader Użycie również, wystarczy podać adres nieistniejącej (lub zarchiwizowanej wersji) strony i gotowe: wayback_machine_downloader http://example.com Sam użyłem kilku dodatkowych ustawień, aby uzyskać konkretną wersję:

Read Me Leave comment

Konwersja wideo do DVD

Konwersja wideo do DVD

Otrzymałem dzisiaj kilka plików z dość nietypowym dla mnie rozszerzeniem .mts (http://fileinfo.com/extension/mts). Zadanie polegało na utworzeniu nośnika DVD, który byłby czytany przez popularne odtwarzacze. Pierwszym krokiem było sprawdzenie jakości otrzymanego materiału:

Jest to więc raczej standardowy materiał Full HD kodowany h264 i ac3. Zwróciłem tylko uwagę na wysoki bitrate, który prawdopodobnie trzeba będzie wymusić, aby nie degradować jakości. Kolejnym krokiem jest  konwersja materiału do formatu […]

Read Me Leave comment