Logout gracefully from KDE

For KDE 3.x, I use the command: $ dcop –all-sessions –user username ksmserver default logout 0 0 0 For KDE 4.x, make sure the environment variable DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS is set for the appropriate session. You can usually find this in /usr/home/username/.dbus/session-bus/. Then use the command: $ qdbus org.kde.ksmserver /KSMServer org.kde.KSMServerInterface.logout 0 0 0

Read Me

Obsługa YAML w Trinity Desktop (TDE)

Z jakiegoś powodu TDE nie pozwala w łatwy sposób przypisać domyślnego programu do obsługi plików YAML. Można to jednak skonfigurować ręcznie w następujący sposób: Centrum sterowania Skojarzenia plików Kliknij Dodaj: Wprowadź nazwę typu, np. „x-yaml”, „yaml” itp. W prawym panelu ustaw wzorzec dla pliku, tj. „*.yaml” oraz „*.yml” Następnie wybierz program do jego obsługi, w tym przypadku jest to Sublime Po zastosowaniu zmian, pliki z […]

Read Me Leave comment