Konwersja wideo do DVD

Konwersja wideo do DVD

Otrzymałem dzisiaj kilka plików z dość nietypowym dla mnie rozszerzeniem .mts (http://fileinfo.com/extension/mts). Zadanie polegało na utworzeniu nośnika DVD, który byłby czytany przez popularne odtwarzacze. Pierwszym krokiem było sprawdzenie jakości otrzymanego materiału:

Jest to więc raczej standardowy materiał Full HD kodowany h264 i ac3. Zwróciłem tylko uwagę na wysoki bitrate, który prawdopodobnie trzeba będzie wymusić, aby nie degradować jakości. Kolejnym krokiem jest  konwersja materiału do formatu […]

Read Me Leave comment